Ombyggnad i hamnen

Under vintern kommer Kullaviks Hamn att bygga en ny kaj mellan hamnkontoret och varvet. Det kommer också att uppföras en ny mastkran. Varvets gamla mastkran kommer att tas ner första veckan i november.

Spolplattan är igång

Under våren och sommaren har Kullaviks Båtvarv byggt, i samarbete med Kullaviks Hamn, en spolplatta med filterrening i enlighet med rådande myndighetskrav. I anslutning till plattan har också uppförts en bod där filter och reningsapparatur förvaras.

All spolning ska ske av varvets personal på bokad tid. Det är inte tillåtet att ta upp en bottenmålad båt utan att spola botten, ej heller att spola själv. Observera att reningen är igång vardagar 08-17. Om man på eget bevåg spolar på plattan övrig tid går spolvattnet direkt ut i havet.

Pris för spolning hittar ni under fliken priser. Den allmänna prisjustering som genomförts beror på kontinuerliga förbättringar ökade underhållskostnader.

Om du har några frågor så ring gärna Erik på 0760507061.