top of page

Vi som arbetar här

  • Magnus Augustson – Ägare

  • Erik Karlsson – Verksamhetsansvarig 

  • Richard – Båthantering

  • Sebastian -Båthantering

  • Ali – Mekaniker

  • Camilla – Ekonomiansvarig

  • Axel – Båtbyggare

  • Peter - Båtbyggare

  • Julia - Varvsarbetare

bottom of page